Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието | JJPTP

Oписание на програмата

Програма „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” ще предостави на 21 млади юристи краткосрочно професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Участници в програмата ще бъдат 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати, високо мотивирани да приложат наученото в България. Избраните професионалисти от сферата на правосъдието ще преминат триседмично обучение в САЩ.

Програмата е финансирана от Фондация „Америка за България” и се администрира от Института за международно образование.


Program Description

JJPTP will select 2 1 young justice professionals with leadership potential and provide them with a short-term, U.S. based professional training experience. The program will focus on best practices in U.S. law enforcement and judicial review. Candidates will be drawn from among the young cadre of Bulgarian judges, prosecutors, and attorneys with the goal of selecting seven judges, seven prosecutors, and seven attorneys who are committed to implementing and applying the lessons from their U.S. training to their jobs in Bulgaria.

The program is made possible by the generosity of the America for Bulgaria Foundation (ABF) and is administered by IIE.

Критерии за кандидатстване:

 • Кандидатите трябва да са български граждани, които живеят и работят в България;
 • Кандидатите трябва да са съдии , прокурори или адвокати ;
 • Кандидатите трябва да имат до 10 години професионален опит като магистрати от граждански съдилища или прокуратури , или като адвокати.
 • Кандидатите трябва да имат висока мотивация да приложат наученото в България и да допринасят с работата си за укрепване на независимостта на съдебната система и за издигане на професионалните стандарти в правораздаването.


Eligibility:

 • Applicants must be Bulgarian citizens who currently work and reside in Bulgaria.
 • Applicants must be prosecutors, judges or attorneys.
 • Applicants must have no more than 10 years of relevant professional experience as judges , prosecutors or attorneys.
 • Applicants must be committed to building a strong and independent Bulgarian judiciary and improving the professional standards of the Bulgarian justice officials.

Срокът за кандидатстване за 2014 година приключи. За информация относно кандидастване за следващата програма, моля проверете този сайт през ноември 2014 година.


Note: The recruitment for JJPTP 2014 is now closed. Please check back in November 2014 for information regarding the next round of recruitment.

 

Какво предлага програмата?

Избраните участници ще преминат обучение в САЩ в продължение на 21 дни, като програмата покрива следните разходи:

 • Пътни разходи за самолетни билети до САЩ и обратно;
 • Разходи за хотели;
 • Пътни разходи за вътрешни полети в САЩ;
 • Транспорт по време на срещите в отделните щати;
 • Организирани обяди и вечери;
 • Командировъчни;
 • Застраховка;
 • Превод от и на английски и български език по време на програмата в САЩ;
 • Обучителни материали и ръководства.

Program Benefits

Selected applicants from the justice sector will spend 21 days of training in USA, covering:

 • Transportation to and from USA
 • Hotel accommodations
 • Domestic flights in the USA
 • Ground transportation
 • Group meals
 • Per diem allowance
 • Insurance
 • Translation in Bulgarian
 • Training manuals and education materials

Може да се свържете с програмния ни администратор: bylp@iie.org.


For more information, please contact the program administrator at bylp@iie.org.

Въпрос: Мога ли да кандидатсвам по програмата, ако професионалният ми опит от сегашната ми позиция е повече от 10 години?

Отговор: Не! Ако в момента на кандидатстването Вие имате стаж на сегашната си позиция повече от 10 години, Вашата кандидатура ще бъде невалидна и няма да бъде представена за оценка и преглед на нашата комисия

Въпрос:  Мога ли да кандидатсвам по програмата, ако в момента съм прокурор (със стаж от 5 години), но преди това съм бил съдия и общия ми стаж е по-голям от 10 години.

Отговор: Да, ако този пример е подобен на Вашата ситуация и отговаряте на останалите предварителни критерии, Вие може да кандидатствате. 

Въпрос: Мога ли да кандидатствам по програмата ако в момента съм следовател?

Отговор: Не, по порграмата могат да кандидатстват професионалисти от сферата на правосъдието, които в момента са прокурори, съдии или адвокати.

Въпрос: Кога и за колко време ще бъде програмата?

Отговор: Програмата е с продължителност три седмици и обикновено се провежда през периода Май-Юни.

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.