ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน

ETS

GE Logo

 

SMBC Logo

 

NYU Abu Dhabi Logo

Prometric Logo

สถาบันการศึกษานานาชาติคือใคร

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค


ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียให้บริการด้านใดบ้าง

โครงการและทุนการศึกษา

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เปิดโอกาสด้านการศึกษาและโครงการฝึกอบรมจากหลายองค์กรผู้สนับสนุนให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศไทย นักเรียนต่างชาติ และนักวิชาการผู้สนใจ


การทดสอบวัดระดับ

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เป็นศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ETS และ Prometric ในการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL, GRE, USMLE, PMI, SOA, MCAT, AMC ฯลฯ


นิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ

สถาบันการศึกษาแห่งชาติได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 1982 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ได้พบกับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ โดยเมื่อปี 2014 ไอไออีได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ ใน 14 เมืองทั่วเอเชีย

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed


News & Events


Charity Navigator 4-Star Charity
Donate Now

THIS OFFICE IS PART OF IIE'S GLOBAL NETWORK OF WORLDWIDE OFFICES

ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน

ETS

GE Logo

 

SMBC Logo

 

NYU Abu Dhabi Logo

Prometric Logo

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

© 2015 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.