ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน


ETS

สถาบันการศึกษานานาชาติคือใคร

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค


ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียให้บริการด้านใดบ้าง

โครงการและทุนการศึกษา

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เปิดโอกาสด้านการศึกษาและโครงการฝึกอบรมจากหลายองค์กรผู้สนับสนุนให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศไทย นักเรียนต่างชาติ และนักวิชาการผู้สนใจ


การทดสอบวัดระดับ

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เป็นศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ETS และ Prometric ในการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL, GRE, USMLE, PMI, SOA, MCAT, AMC ฯลฯ


นิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ

สถาบันการศึกษาแห่งชาติได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 1982 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ได้พบกับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ โดยเมื่อปี 2014 ไอไออีได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ ใน 14 เมืองทั่วเอเชีย

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

Charity Navigator 4-Star Charity
Donate Now

THIS OFFICE IS PART OF IIE'S GLOBAL NETWORK OF WORLDWIDE OFFICES

ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน


ETS

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

© 2015 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.