ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน

ETS

GE Logo

 

SMBC Logo

 

NYU Abu Dhabi Logo

Prometric Logo

Schwarzman

สถาบันการศึกษานานาชาติคือใคร

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

ข่าวสาร/ประกาศ

What We Do

Office overview video screenshot


Charity Navigator 4-Star Charity
Donate Now

THIS OFFICE IS PART OF IIE'S GLOBAL NETWORK OF WORLDWIDE OFFICES

ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน

ETS

GE Logo

 

SMBC Logo

 

NYU Abu Dhabi Logo

Prometric Logo

Schwarzman

Facebook   Twitter   LinkedIn   YouTube   Instagram   RSS Feed

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.