ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน


ETS

ภาพรวม

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา ได้แก่ ศูนยให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในสหรัฐฯ EducationUSA บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศึกษาด้านอื่น ๆ และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค


การให้บริการของไอไออีเซ้าท์อีสเอเชีย

โครงการและทุนการศึกษา

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เปิดโอกาสด้านการศึกษาและโครงการฝึกอบรมจากหลายองค์กรผู้สนับสนุนให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศไทย นักเรียนต่างชาติ และนักวิชาการผู้สนใจ


การทดสอบวัดระดับ

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เป็นศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ETS และ Prometric ในการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL, GRE, USMLE, PMI, SOA, MCAT, AMC ฯลฯ


นิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ

สถาบันการศึกษาแห่งชาติได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 1982 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ได้พบกับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ โดยเมื่อปี 2014 ไอไออีได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ ใน 14 เมืองทั่วเอเชีย

© 2014 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.