ผู้สนับสนุนและหุ้นส่วน

ETS

GE Logo

 

SMBC Logo

 

NYU Abu Dhabi Logo

Prometric Logo

Schwarzman

สถาบันการศึกษานานาชาติคือใคร

สถาบันการศึกษานานาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพฯ เปิดทำการเมื่อปี 1962 ซึ่งเป็นสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกในเอเชีย โดยสำนักงานในกรุงเทพฯ ให้บริการด้านการศึกษา และเป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ แก่นักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา นักการศึกษาในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานไอไออีในกรุงเทพฯ ยังได้รับสิทธิเป็นผู้แทนของ ETS (Educational Testing Service) ในการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL และดูแลโครงการทุนการศึกษาต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค


ไอไออีเซ้าท์อีสเอเชียให้บริการด้านใดบ้าง

โครงการและทุนการศึกษา

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เปิดโอกาสด้านการศึกษาและโครงการฝึกอบรมจากหลายองค์กรผู้สนับสนุนให้แก่ทั้งนักเรียนนักศึกษาภายในประเทศไทย นักเรียนต่างชาติ และนักวิชาการผู้สนใจ


การทดสอบวัดระดับ

ไอไออี เซ้าท์อีสเอเชีย เป็นศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ETS และ Prometric ในการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ TOEFL, GRE, USMLE, PMI, SOA, MCAT, AMC ฯลฯ


นิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ

สถาบันการศึกษาแห่งชาติได้จัดนิทรรศการศึกษาต่อในสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 1982 จนถึงปี 2014 โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษานานาชาติ

© 2016 Institute of International Education, Inc. All rights reserved.